Vinvej og GUIDE TIL DANSKE VINE OG VINGÅRDE
Kalender
<< jan 2020 >>
mtotfls
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Events
  • Ingen events
Nyheds arkiv

Foreningen Dansk Vin har afholdt konstruktiv generalforsamling

Den ordinære generalforsamling i Foreningen Dansk Vin, som altid finder sted i foråret, blev i år – som i flere af de foregående år – afholdt på AU Forskningscenter Årslev. Det var lørdag den 7. april 2018. Der var mødt 34 stemmeberettigede op. De fremmødte var engagerede og aktivt deltagende i en generalforsamling, der var vel struktureret og konstruktiv i sit forløb.

I forbindelse med indlemmelsen af Danske Vingaarde og Dansk Forum for Frugtvin i FDV er der blandt andet sket en revision af udvalgsstrukturen.

Bestyrelsens forslag til kontingenter for 2019 med et grundkontingentet forhøjet fra 450 kr. til 480 kr. – med et produktionsafhængigt tillægskontingent for erhvervsavlere på 500, 1.000 eller 1.500 kr. årligt blev godkendt.

Som følge af sammenlægning af de tre foreninger skulle der vælges en række nye bestyrelsesmedlemmer. Formand Knud Zangenberg var ikke på valg. Kasserer Hans Neergaard Münter ønskede ikke genvalg som kasserer. Lilian Fruergaard Madsen blev i stedet foreslået af bestyrelsen og valgt. Der skulle vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Tidligere var der 3 medlemmer på valg hvert år; men ifølge de nye vedtægter skulle antallet af bestyrelsesmedlemmer (inklusive formand og kasserer) reduceres til 7. Der er derfor i lige år kun 2 poster at besætte, mod 3 i ulige år. På valg var næstformand Søren Kofoed Nielsen, der ikke ønskede at genopstille, Lars Holt og Jørgen Broe, der ønskede at kandidere til en “mindre” post. Bestyrelsen foreslog på den baggrund Lars Holt og Hans Neergaard Münter, som begge blev valgt. Ejgil Kølbæk og Søren Kongsted ønskede desuden at fratræde deres bestyrelsesposter midt i perioden, og de skulle derfor erstattes af 2 nye medlemmer valgt for det resterende år. Bestyrelsen foreslog Jean Becker og Harald Krabbe, og begge blev valgt.

Under eventuelt blev det oplyst, at dette års vinskue afholdes lørdag den 1. september på Hotel Comwell i Kolding. Torben Toldam-Andersen omtalte Jens Heinemeyers tilbud om etablering af 3-dages praktisk kursus, som havde været opslået i Vinpressen og internt på hjemmesiden. Der var imidlertid kun kommet 8 tilmeldinger, og det var nødvendigt med mindst 10 kursister. Det overvejes at søge ERASMUS-støtte til etablering af en dansk praktisk uddannelse. Flere tilkendegivelser fra salen bakkede op om dette initiativ. Endelig takkede formanden de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats for foreningen og forsamlingen for god ro og orden under afviklingen af generalforsamlingen.